VI. Süs Bitkileri Kongresi erken kayıt tarihi 11 Mart 2016 tarihine kadar uzatılmıştır.  
Sözlü ve poster bildiri tam metin son gönderim tarihi 19 Nisan 2016 tarihine kadar uzatılmıştır.

Değerli Araştırmacılar ve Özel Sektör Temsilcileri,

Ülkemizde Süs Bitkileri Sektörü, hızlı büyüme ve gelişme gösteren, ihracat potansiyeli yüksek olan önemli tarımsal üretim sektörlerinden birisidir. Bu alanda bilgi ihtiyacını karşılamak için Araştırma Enstitüleri ve Üniversitelerce bilimsel çalışmaların yapılmasına ve ilgili kesimlere duyurulmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu amaçla düzenlenen Süs Bitkileri Kongrelerinin altıncısının, 2016 yılında Antalya’da gerçekleştirilecek olan dünyanın en büyük botanik exposu Expo 2016 ile aynı tarihlerde yapılmasına karar verilmiştir.

19 - 22 Nisan 2016 tarihleri arasında Antalya WOW Topkapı Palace Otel’de gerçekleştirilecek olan VI. Süs Bitkileri Kongresinde sizleri Antalya’da ağırlamaktan büyük onur duyacağız.

Kongremizin amacı, süs bitkileri, peyzaj ve orman ürünleri gibi farklı disiplinlerdeki araştırmacılar ve sektör çalışanlarını bir araya getirerek yeni bilgi, düşünce ve çalışmaların paylaşılmasını sağlayarak ortak hedeflerimizi belirlemektir.

Bu konularda çalışan tüm ilgili kesimlere duyuru yapmanız konusunda yardımlarınızı rica eder, saygılar sunarız.

Saygılarımla
Dr. Nevzat BİRİŞİK
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü

Destekleyenler